Židovské památky

Na mnoha místech Vysočiny můžeme stále nalézt památky připomínající historii židovského osídlení- židovské modlitebny, synagogy, hřbitovy nebo části obcí. Jejich obnově je v řadě měst věnována velká pozornost, i když synagogy svému původnímu účelu již neslouží, jsou veřejnosti přístupné jako výstavní nebo koncertní prostory. Bohužel v důsledku necitlivého přístupu minulých desetiletí zůstaly na četných místech jedinou památkou židovské hřbitovy.

Židovské památky