Znovuotevření památek v Třebíči

bazilika 1V pondělí 25. května 2020 budou v souvislosti s uvolňováním opatření proti koronaviru znovu otevřeny třebíčské UNESCO památky. Od června 2020 bude možné navštívit i Městskou věž a Vodojem Kostelíček.

Zájemci o prohlídku Baziliky sv. Prokopa, Zadní synagogy a Domu Seligmanna Bauera mohou tyto památky navštívit od 25. května v běžné otevírací době. Před vstupem do objektů průvodce seznámí turisty s hygienickými pravidly, která bude nutné dodržovat během prohlídky. Tato pravidla budou také umístěna na jednotlivých informačních centrech. Samotní průvodci budou chráněni štíty na obličej. „Štíty jsou pro průvodce pohodlnější než roušky a také zamezí nesrozumitelnosti výkladu. Tuto skutečnost ocení zejména ti, kteří výklad odezírají ze rtů", informuje Václav Prchal, vedoucí turistických a informačních center.
Ve stejný termín budou také otevřeny expozice Cesty časem a Antonín Kalina a jeho děti.
Od 1. června 2020 své brány otevře Městská věž při kostele sv. Martina a Vodojem Kostelíček, ze kterých se návštěvníkům otevírají krásné pohledy na město Třebíč a okolí. „Obě vyhlídková místa bude možné navštívit po celý červen v odpoledních hodinách, věž od 13 do 18 hodin a vodojem od 13 do 17 hodin", dodává Prchal. K obvyklé otevírací době se obě památky vrátí od 1. července.