Jihlavské muzeum získalo cenu Zlatý mamut. Jeho nová výstava láká na skleněnou krásu

zlatý mamutV minulém roce proběhla v Muzeu Vysočiny Jihlava interaktivní výstava s názvem Svět středověkých her. Od 24. září muzeum návštěvníky láká na novou výstavu nazvanou Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea

Výstava Svět středověkých her slavila úspěch. Byl k ní vydán katalog, stala se putovní (naposledy k vidění v Západočeském muzeu v Plzni) a byla také přihlášena do soutěže o Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie – Zlatý mamut. Tento společný projekt Archeologického ústavu AV, Brno, v.v.i, Moravského zemského muzea a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU (více na cenazlatymamut.cz) si klade za úkol motivovat archeology ze všech institucí k propagaci, prezentaci a popularizaci archeologické práce v očích laické veřejnosti. Cena je vyhlašována ve třech kategoriích (Hlavní cena, Muzejní cena, Studentská cena), z nichž každou garantuje jeden z partnerů, a jsou vždy oceněny tři nejlepší výsledky.

Naše výstava byla přihlášena do muzejní kategorie a na slavnostním vyhlášení, které proběhlo 21. září 2020 v prostoru pavilonu Anthropos, byla oceněna jpg1. místem a získala tedy pomyslného (i opravdového) Zlatého mamuta.

Nová výstava láká na skleněnou krásu

Aktuálně můžete v muzeu zhlédnout novou výstavu Skleněná krása ze sbírek jihlavského muzea.

Jihlavské muzeum má ve svých sbírkách na 1 500 kusů různorodého skla od historického po nedávnou tvorbu místních skláren. Mezi nejcennější historické sbírkové sklo patří cechovní poháry z 18. století a okenní vitráže z jihlavské radnice z 16. století, z období renesance. Neméně zajímavé jsou také skleněné předměty ze zámeckých interiérů z Luk nad Jihlavou, Plander a Jamného, které získalo muzeum jako konfiskáty, nebo užitkové sklo z bohatých jihlavských měšťanských domácností.
Mladší produkci skla zastupují výrobky skláren v Dobroníně, Antonínově Dole, Janštejně nebo vzdálenějších Škrdlovic. Celá výstava je doplněna na panelech odborným textem historika Vladimíra Vondrušky, který dopodrobna přibližuje výrobu skla i jeho historický kontext. Součástí výstavy jsou rovněž fotografie muzejních sbírkových předmětů, které se do vitrín již nevešly.
Výstava bude ke zhlédnutí do 15. listopadu v malém výstavním sále Muzea Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58.
120014885 2916660125102832_7014510061268750413_n