Stezka kolem Zelené hory připomíná Santiniho, přírodu i upíra

NS kolem_Zelené_hory_6_copy_copyKombinaci zachovalé přírody s architektonickými památkami nabízí naučná stezka kolem Zelené hory ve Žďáře nad Sázavou. Právě v této lokalitě jsou soustředěny nejvýznamnější místní památky, které se současně pojí s významným architektem Janem Blažejem Santinim Aichlem.

Stezku tvoří dva okruhy. První z nich měří 2,1 kilometru a představuje především historické stavby, jako je barokní most přes Stržský potok se sochami osmi světců, zámek, který v roce 1784 vznikl místě vyhořelého a následně zrušeného cisterciáckého kláštera z poloviny 13. století, hospodářský dvůr Lyra nebo Dolní hřbitov. V areálu zámku se nachází také bazilika minor Nanebevzetí panny Marie a svatého Mikuláše. 

Pověst o upíru Ulrichovi

Cesta od zámku do Dvorské ulice, kde se nachází statek Lyra, se pojí také s místním strašidlem, kterým byl správce Ulrich. Když velice neoblíbený vrchnostenský úředník Jan Alois Ulrich v roce 1817 zesnul na nervovou horečku, stal se upírem. Vstával z hrobu a zjevoval se v okolí, nejčastěji právě na mostě ve Dvorské ulici, a fackoval procházející úředníky. A protože zjevení bylo stále agresivnější, panstvo muselo jednat.

Dolní hřbitovUlrichova rakev byla vykopána a otevřena, načež správce začal vstávat z rakve a neplatila na něj žádná zaříkávání. Proto mu byla oddělena hlava od těla a do úst nasypán mák. Kolik zrnek máku, tolik let Ulrich nebude strašit. Jeho tělo pak bylo zasypáno hašeným vápnem, rakev zatlučena hřebíky a opět zakopána do země, patrně na Dolním hřbitově. Od té doby už ve Žďáře ducha zlého správce nikdo neviděl.

Ochrana přírody i kouzlo historie

Druhý okruh naučné stezky včetně unikátních vyhlídek na poutní kostel svatého Jana Nepomuckého měří 2,6 kilometru a je současně procházkou do míst s nevyšší ochranou přírody a krajiny. Prochází okolo rybníka Konvent, zčásti po dřevěných chodníčcích podmáčeným terénem přírodní památky Louky u Černého lesa. Kromě Zelené hory nabízí malebné pohledy na rybník a zámek.

vyhlídka na_Zelenou_horu_1_copySantiniho kostel na Zelené hoře je od roku 1994 zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. V letech 2017-2022 kostel prošel rozsáhlou obnovou interiéru i exteriéru, aby jeho vzhled odpovídal původní podobě. Aktuálně finišuje obnova obvodového ambitu, nicméně prohlídky svatostánku to nijak neomezuje. Trasu naučné stezky najdete zde.

Autorem textu je Koruna Vysočiny

Foto: Koruna Vysočiny