Za Ježíškem na Vysočinu

2717Podle nepodložených pramenů vznikly první betlémy na církevní půdě dnešní Itálie. Významným impulsem k jejich vzniku mohla být půlnoční mše organizovaná sv. Františkem v roce 1223, který měl k oltáři přivést živého osla a volka. V Čechách šířili betlémy v rámci rekatolizačního programu jezuité a františkáni a od 16. století se staly tyto připomínky dne narození Ježíše nedílnou součástí kostelů. 

Díky jejich velké oblibě u prostých lidí přežily i Josefínské reformy, které na konci 18. století přinesly zákaz vystavovat betlémy v kostelích pro údajné odvádění pozornosti od církevních obřadů. V té době našly své pevné místo v českých domácnostech, kam reformní nařízení neměla přístup, a vznikla tak pestrá tradice betlémářství v Čechách.

Tradice betlémářství na Vysočině vznikla na přelomu 18. a 19. století. Byla vázána s existencí soukenických cechů v Jihlavě, která patřila k nejvýznamnějším soukenickým centrům v Evropě. První betlémy dovezli z Tyrol a jako bohatý cech se stali soukeníci hlavními iniciátory stavění betlémů. Navíc díky svým dobrým vztahům s okolními městy šířili tradici betlémů dál do kraje. Šikovní řemeslníci výrobu betlémů zvládli brzy napodobit, a tak na sebe nenechala dlouho čekat originální díla s českou krajinou a dobovými kroji. I když tuto tradici prezentuje dnes na Vysočině především Třešť a Třebíč, můžete Ježíška v jesličkách objevit na řadě dalších míst našeho kraje.

Objevte Ježíška v Jihlavě!

407487074 686518626958503_4845011083187513298_nBrána Jihlavy pro občany i návštěvníky města připravila komentované prohlídky Betlémskou cestou za vánočními tradicemi staré Jihlavy. Cesta bude vyprávět o vánočních tradicích a jejich proměnách. Na Betlémské cestě po hradbách a uličkami města zažijete vánoční náladu pohádkově osvětleného a vyzdobeného náměstí a zároveň potkáte betlémy v nasvícených výkladních oknech.  Ten nejkrásnější se středověkou Jihlavou ale naleznete v  minoritském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Jihlava Vánocemi a jejich atmosférou prostě září, a vy ji v adventním a vánočním čase rozhodně nesmíte minout!

Po betlémské cestě v Třešti

received 989235752245062Třešť se může chlubit 200 let starou tradicí stavění betlémů v rodinách. V minulosti se stavělo v Třešti až třicet betlémů. Dnes, díky stále aktivní tvorbě 8 – 10 lidových řezbářů, můžeme obdivovat v soukromí betlémařských nadšenců dvacet unikátních příběhů narození Ježíše.  Neváhejte a vydejte se je v době vánočních svátků objevit do třešťských domácností. Nepřehlédnutelnou sbírku si můžete prohlédnout také v místní pobočce Muzea Vysočiny na náměstí v Schumpeterově domě.  Od 26. prosince do 2. února je možné domácnosti navštívit a nechat se okouzlit rodinnou tradicí, která se předává z generace na generaci. Mapu Betlémské stezky naleznete v místním IC. 

Za tradicí do Třebíče ...

betlemy-vystava-muzeum-tr15-2211-02 denik-630_copy

Základy betlémářské tradice na třebíčsku pochází z konce 18. století. Historii třebíčských betlémů představuje každoročně od prvních adventních dnů do konce vánočních svátků Muzeum Vysočiny Třebíč.  Tento rok si oblíbená betlémská tradice vzala za úkol připomínku osmiset let od prvního živého betléma.  Výstava představí tradici betlémů z Itálie, třebíčské betlémářství bude opět zastupovat pět metrů dlouhý a s necelou tisícovkou figurek stavěcí betlém Jindřicha Mládka.

Umí Ježíšek řídit auto? 

383339713 878712324258955_9184903338230821648_nV Muzeu autíček, kde si unikátní ručně vyřezávaný dřevěný betlém z dílny Josefa Hose z Příseky můžete prohlédnout, najdete určitě odpověď. Betlém o délce pěti metrů začal vyřezávat asi před dvanácti lety. Je to jeho velká a obdivuhodná záliba. Zajímavým prvkem je například kostel svaté Barbory, přísecký zámek nebo postavy brtnického morového průvodu. Je umístěný ve vstupu do muzea autíček a jeho návštěva je pro zájemce zdarma. Stačí si pouze vyzvednout vstupenku v kavárně.

 

Foto: Město Jihlava, denik.cz, FB Muzeum autíček Příseka, Vysočina Tourism