Vysočina si připomíná 300 let od úmrtí Santiniho

Žďár Zelená_hora_Koruna_VysočinyVe čtvrtek 7. prosince uplynulo 300 let od úmrtí geniálního českého architekta Jana Blažeje Santiniho Aichla (1677 – 1723).  

Jeho dílo poutá pozornost dodnes, a to zejména v okolí Žďáru nad Sázavou, kde se na kopci Zelená hora tyčí poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, památka UNESCO. Na Žďársku Santini projektoval jednu stavbu za druhou, objektů je zde díky jeho sedmnáctileté spolupráci s opatem žďárského cisterciáckého kláštera Václavem Vejmluvou více než kde jinde. 

Žďár Dolní_hřbitov_Koruna_VysočinyČinorodý stavitel s jedinečnými projekty

Ačkoliv stavitel od narození trpěl tělesnou vadou, kvůli které nemohl převzít otcovu zavedenou kamenickou dílnu, kameníkem se vyučil a poté se dokázal prosadit trochu jinak.

Studoval i malířství, později získal kvalifikaci architekta a začal projektovat díla originální, propracovaná, nadčasová, s číselnou i geometrickou symbolikou, s využitím technických znalostí, akustiky či hry světla. Zemřel v pouhých šestačtyřiceti letech, za třiadvacet let intenzivní práce však stihl vytvořit bezmála stovku realizovaných projektů, ať už šlo o kláštery, kostely, kaple, paláce a další nemovitosti.

Ve Žďáře je kromě poutního kostela na Zelené hoře k vidění také Dolní hřbitov, vůbec první Santiniho dílo v kraji, hospodářský statek Lyra, přístavba hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice v centru města nebo třeba podstavec trojičního sloupu na náměstí. Architektův rukopis nese rovněž interiér baziliky minor Nanebevzetí panny Marie a sv. Mikuláše v zámku, který stojí právě na základech zrušeného kláštera, i další objekty v zámeckém areálu.

Obyčtov Petr_LemberkFascinující stavby po celém okolí

Jenom pár kilometrů za Žďárem se v Ostrově nad Oslavou nachází další zajímavá stavba, tentokrát v podobě panské zájezdní hospody určené pro odpočinek církevních hodnostářů na trase mezi Žďárem a panstvím v Křižanově. I hospoda vznikla na přání opata Václava Vejmluvy, což dokládá písmeno W tvořící půdorys stavby a odkazující na monogram opata.

O pár kilometrů dále se v malé vesničce Obyčtov vypíná další pozoruhodné dílo. Kostel Navštívení Panny Marie je pro změnu ve tvaru želvy. Hlavní loď připomíná krunýř, nárožní čtvercové kaple nohy, presbytář krk, mnohoúhelníková zákristie s hrotem v ose hlavu a západní předsíň ocas želvy.

Zvole Petr_LemberkKostel sv. Václava odrážející se v rybníku najdete ve Zvoli nad Pernštejnem na Bystřicku – stejně jako ostatní zmíněné stavby na území destinační společnosti Koruna Vysočiny. Objekt s půdorysem řeckého kříže vzniklý přestavbou původního kostela ze 14. století se pyšní dvěma věžemi a kopulí se svatováclavskou korunou, zeměkoulí a křížem. Jak patrona kostela, tak i opata Vejmluvu připomíná písmeno W ve vrcholu štítu západního průčelí.

Podle Santiniho návrhu vznikla taktéž barokní přestavba kostela sv. Petra a Pavla, jenž dominuje náměstí v horní části městyse Bobrová na Novoměstsku. V tomto případě architekt obdélníkovou loď přilehlou k západní věži využil jako nové kněžiště a v místě původního vyprojektoval novou chrámovou loď, tudíž kostel získal opačnou orientaci, než bývá zvykem.

Ostrov hospoda_Petr_LemberkOslavme Santiniho společně

V sobotu 9. prosince můžete vyrazit na akci s názvem Baroko v srdci: Santiniho památka ve Žďáře. Akce odkazuje k výročí 300 let od úmrtí tohoto významného architekta, který ve Žďáře zanechal nesmazatelnou stopu. Od 12:00 bude na náměstí Republiky připraven bohatý kulturní program a velký řemeslný jarmark. Vystoupí kapely hrající v barokním duchu a vrcholem pak bude velké provazochodecké vystoupení a vzdušná akrobacie nad náměstím, přímo nad hlavami diváků.

Autorem textu je Koruna Vysočiny

Foto: Koruna Vysočiny, Petr Lemberk