Kříž

Ranné osidlování Vysočiny započalo v polovině 12. století, ale teprve o století pozdějí, v souvislosti s počátky rudního hornictví, je jihozápadní a centrální Českomoravská vrchovina osídlena souvisle. 

Většina rodících se osad centrálního významu, která přerostla v menší vrcholně středověká města, těžila z polohy na obchodních stezkách nebo jejich uzlech ( u významného vodního toku při brodu, výběr mýta, rýžování zlata (Zlátenka, toky Hejlovka, Martinický p., Kejtovský p., Želivka, Brtnice a jejich přítoky). S příchodem prvních osídlenců přichází také katolické naboženství

Třebíč 1101 (benediktýni)

Želiv  1144 ( benediktýni, později premonstráti)

Nová Říše 1211 (premonstráti)