Unikátní židovský-tyfový hřbitov

V Havlíčkově Brodě najdete jediný hřbitov židovských uprchlíků v České republice. 

Kontakt

Období: léto

Lidé z Haliče a Bukoviny (část dnešní Ukrajiny, Polska a Rumunska), z nichž velkou část tvořili Židé, opouštěli během první světové války kvůli bojům na východní frontě své domovy. 

Haličští a bukovinští uprchlíci zůstali v Německém Brodě do konce srpna 1917. Během těchto 13 měsíců v táboře zemřelo 624 osob, zejména za epidemií infekčních chorob, u dětí spalniček a spály, u dospělých skvrnitého tyfu (proto získal hřbitov lidové označení "tyfový").

Podle matričních záznamů zde bylo pohřbeno celkem 271 osob.

V současnosti je zde dochováno zhruba 80 náhrobků.

Hřbitov je veřejně přístupný a vede k němu zpevněná cesta.

Foto: Vysočina West

Nebyla nalezena žádna položka.