Podnikatelská rodina Löwových v Jihlavě

Adolf Löw zakoupil v roce 1860 se společníkem Friedrichem Schmalem vybudovanou ale neprovozovanou továrnu v helenínském údolí.

Kontakt

58752 Jihlava
region Jihlava
Období: léto

Tehdy se začala psát historie jednoho z nejúspěšnějších podnikatelských rodů v Jihlavě a dost možná v celé tehdejší monarchii. Rodina úspěšně rozšiřovala podniky v Heleníně, Malém Beranově a Brně

Továrně se dařilo v habsburské monarchii i v nově vzniklém samostatném Československu. Adolfa i jeho syna Karla za zásluhy o rozvoj průmyslu rytířský kříž Františka Josefa a zlatý záslužný kříž s korunou vyznamenal roku 1880 císař a povýšil je do šlechtického stavu. Firma slavila úspěch také na vládních zakázkách. Karel Löw byl pověřen vládou Rakouska-Uherska k nejrůznějším cestám mimo monarchii jako expert na textilní průmysl.

Alferd byl členem řady prospěšných spolků, zasedal ve správních radách několika firem i Dělnické nemocniční a penzijní pokladny. Jeho podnik se mohl chlubit na tehdejší dobu vyspělým sociálním systémem. Löw také nechyběl mezi průmyslníky, kteří přispěli nově vzniklému Moravskému průmyslovému muzeu nějakým sbírkovým předmětem. Sám Adolf Löw muzeu daroval mamutí zuby.  Adolf Anton Löw zemřel 23. 2. 1883 v Brně. Jeho dcery pokračovaly v práci v rodinné firmě.

Rodina Löwova se dokázala vyrovnat s různými změnami, až druhá světová válka znamenala pro další budoucnost velký zlom stjně jako pro spoustu jiných rodin...

Foto Jihlava-Helenín (Muzeum Vysočiny Jihlava)

Nebyla nalezena žádna položka.