Bar micva -  syn, na něhož se vzta­huje povinnost dodržovat Zákon. Jedná se o židovský náboženský obřad, během které­ho se ze židovského chlapce stává dospělý muž, přijímající odpovědnost za dodržování micvot – přikázání.

Období: léto

Obřad se koná v synagoze po chlap­cových 13. narozeninách, kdy je poprvé vyvolán k Tóře, aby z ní přečetl pří­slušný týdenní oddíl. Po skončení obřadu je konána slavnostní hostina.  Dívka je nábožensky dospělá o rok dříve, již ve 12letech. Dívky slaví Bat micva. Obřad bat micva („dcera povinnosti“) nemá plně ustálenou formu. Dívky obvykle pronesou v synagóze přednášku na téma z Tóry. Často při této příležitosti dostávají darem modlitební knížky, šabatové svícny a jiné předměty domácích pobožností. Po obřadech přejímají za sebe chlapci a dívky vlastní zodpovědnost za dodržování náboženských pravidel.

Nebyla nalezena žádna položka.