Evangelický kostel Moraveč

Kraj kolem Moraveče byl evangelický, doba po bitvě na Bílé hoře znamenala pro něj a jeho obyvatele krutou změnu. Pražské arcibiskupství zahájilo rekatolizaci, na níž se podílel i kněz Koniáš.

Kontakt

49.417233, 15.116746Mapa
Období: léto

Pronásledování pro víru trvalo dlouhou dobu, ale v Moravči zůstalo přesto mnoho tajných evangelíků, kteří se hned po vyhlášení Tolerančního patentu přihlásili k reformovanému vyznání.

V prosinci 1783 přišel do Moravče z Uher první farář Jan Szalatnay a mohl být založen sbor. Již 29. února 1784 měl své první kázání ve stodole u Jírů. V témže roce byla postavena dřevěná fara, vyměřen hřbitov a v roce 1785 se začalo se stavbou zděné modlitebny podle platných tolerančních zásad. Modlitebna byla vysvěcena 4. listopadu 1785. Vnitřní vybavení odpovídalo zavedeným zvyklostem. V roce 1876 byla podle plánů pelhřimovského stavitele Štěpána Walsera přistavěna novogotická věž. Při dalších opravách byly restaurovány nápisy s biblickými verši z roku 1788. Fara byla opakovaně opravována a dnes je součástí sborového života i domovem kazatele. Na hřbitově najdeme náhrobky jeho předchůdců.

Zdroj: pamatky.e-cirkev.cz

Nebyla nalezena žádna položka.