Michalův statek

Selské muzeum, které na statku sídlí, nám připomíná, jak důležité je ctít naše předky.

Kontakt

49.658951, 15.452883Mapa
Volné pokoje
Období: léto

Národní kulturní památka přibližuje život selského lidu na haberském panství za neuvěřitelně dlouhé období, a to od konce třicetileté války až do zrušení poddanství v roce 1848.

Kromě zajímavého výkladu našich dějin muzeum uchovává tradiční venkovský život, který byl úzce spjatý se zemědělstvím. Můžete žasnout nad původním vybavením domu, stromy v sadu nebo nad původními českými plemeny hospodářských zvířat.

Pokud se do Pohledi vydáte, budete už jen kousek od turisticky velmi oblíbeného města Světlá nad Sázavou. Z expozic místního zámku je dozajista ta nejpůsobivější o skle. Jak jinak ve městě, jehož symbolem je právě sklo.

Expozice historického evropského skla se nachází v autentickém prostředí barokního křídla zámku a představuje návštěvníkům vzácný soubor skleněných předmětů pocházejících ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea Praha. Základní kolekce čítá téměř 1100 předmětů vyrobených v období od baroka do počátku 20. století. Jedná se o unikátní soubor evropského skla, který nikdy nebyl vystaven v takovém rozsahu a kvalitě. Přilehlý zámecký park plný cestiček, lávek a romantických zákoutí znevšedňuje i kaskáda rybníků s Čertovým mostem a kamenným pomníkem zakladatele českého skautingu Antonína Benjamina Svojsíka a básníka a nadšeného skauta Jiřího Wolkera.

Foto: Vladimír Kunc

Videogalerie