Ranská jezírka

Ranská jezírka se rozkládají v katastrálním území Havlíčkova Borová a Staré Ransko na ploše 27,21 ha. Vznikla na místech dřívější důlní činnosti. Jako chráněný přírodní výtvor byla vyhlášena 4. října 1990.

Kontakt

Staré Ransko
58266 Krucemburk
region Havlíčkův Brod
49.655243, 15.813252Mapa
Volné pokoje


Geologický podklad tvoří hlubinné vyvřeliny Ranského masivu, zejména hadce. Na tomto podkladu se vyvinuly především mělké oglejené lesní půdy. Celá oblast je podmáčená, vzniklé deprese byly zaplaveny vodou.
Nejcennější částí jsou lokality starých zatopených těžebních jam, které zarůstají rašeliníky. Jedním z prvků, které odlišují tento biotop od podobných oblastí, je kvalita vody. Dokumentují to druhy oligotropní (s malým množstvím živin), které zde byly nalezeny ve značném stupni rozvoje.
Z druhů chráněných rostlin zde rostou rosnatka okrouhlolistá, vstavač Fuchsův, leknín bělostný a bílý, rdes alpský, blatouch poléhavý, kozlík dvoudomý, zevar nejmenší aj. Z dalších významných druhů je zde 26 druhů ostřic.
Na lokalitě bylo zjištěno deset chráněných druhů ptáků (sýkory uhelníček, parukářka a koňadra, králíček obecný, šoupálek dlouhoprstý, křivka obecná, brhlík lesní, pěnice černohlavá, červenka obecná, strakapoud velký) a z obojživelníků čolek horský.
Celá oblast Ranských jezírek je kryta druhotnými smrčinami, místy s vtroušeným bukem. Bylinný pokryv však dokumentuje, že celá zdejší oblast byla před těžební činností kryta bučinami, snad s vtroušeným smrkem. V lokalitě jsou smrky stáří kolem 150 let, výšky kolem 40 metrů a objemu až čtyři metry.