Vodní dílo Vír I.

Stavba vodního díla začala v roce 1947 a skončila roku 1957. Nádrž vznikla za účelem regulace průtoku v povodí Svratky, ale její význam byl hned v počátcích provozu rozšířen o využití pro vodárenské účely.

Kontakt

Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje
Vír 269
59266 Vír
region Žďár nad Sázavou
CZ70890013
49.564217, 16.309320Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Vodní dílo bylo koncipováno jako soubor na sebe navazujících staveb, které měly umožnit komplexní využití vodního zdroje. Hlavním článkem souboru je betonová gravitační hráz výšky 66,2 m, její koruna je široká 9 m a dlouhá 390 m. Mohutná hráz Vírské přehrady je třetí nejvyšší v republice (od základové spáry 76,5 m).
Prvním stavbyvedoucím byl pozdější spisovatel Zdeněk Pluhař, jenž napsal o stavbě román Modré údolí.
Oblast patří do vyhlášeného přírodního parku Svratecká hornatina. Kolem vodního díla ve Svratecká vodohospodářská naučná stezka, která vás provede nejbližším okolím.