Rybník Řeka

Rybník Řeka (43,03 hektarů) je největší vodní plochou povodí řeky Doubravy. Své jméno dostal po řece Doubravě, která jím protéká. Jeho travnatá severní pláž přechází do mírně klesajícího dna z bílé opuky, protější stranu rybníka lemuje hluboký masiv Raneckého lesa. Řeka leží v nadmořské výšce 550 m.

Kontakt

49.677101, 15.845009Mapa
Volné pokoje


Rybník Řeka byl založen v roce 1444 na místě bývalých bažin a močálů. Na jeho zřízení se dohodli majitel polensko-přibyslavského panství Hynek Ptáček z Pirkenštejna s tehdejším majitelem krucemburského panství (uvádí se Epík z Krucemburku, ale mohl to být i někdo jiný, protože Epíkům již Krucemburk v té době nepatřil); každý z nich dal na zřízení rybníka polovinu svých pozemků. Rybník vybudoval se svými lidmi hamerník Matěj z Božejova.

Řeka byla v letních měsících hojně navštěvována a sloužila k rekreaci a koupání. V roce 1933 podalo Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi žádost vybudovat na severní straně kabiny. Stavební plány připravil a výstavbu řídil ing. Čeněk Kruml z Golčova Jeníkova. Roku 1933 byla vystavena východní část komplexu, roku 1934 stavba pokračovala přístavbou osmi kabin v západní části. Součástí stavby byla oprava mostků přes Doubravu a výpustě z Řeky a zavedení elektrického proudu.