Za historií venkova do selského muzea Michalův statek

Proměňte se ve středního rolníka na haberském panství v období po konci třicetileté války až do zrušení roboty v českých zemích v roce 1848. Zažijte na Michalově statku, jak by se vám tehdy žilo.

Kontakt

Vysočina West, z. s.
Havlíčkovo nám. 57
58001 Havlíčkův Brod 1
region Havlíčkův Brod
Volné pokoje

Usedlost má dvůr lemovaný obytnými a hospodářskými stavbami. V obytné části si prohlédnete síň, světnici, černou kuchyň, komoru a později přistavěný výměnek, v hospodářské pak chlév, špejchar, kolnu na nářadí, sklepy, studnu a stodolu.

Atmosféru života na statku dokreslují zvířata původních českých plemen a stejně tak akce o Vánocích, Velikonocích nebo třeba slunovratu přibližující staročeské zvyky a tradice. Přijeďte a zamyslete se nad tím, jestli současný způsob našeho života je ten správný.

Foto: Vysočina West