Za tajemstvím klášterních ambitů

Klášter Želiv

byl založen ve 12. století knížetem Soběslavem. V padesátých letech zde zřídil komunistický režim internační tábor pro kněze a řeholníky.

Období: léto

Dnes zde naleznete komplex, který nabízí nejen duchovní služby, ale také prohlídky, ubytování a vlastní pivo.

Zájímavostí je stopa, kterou zde zanechal slavný stavitel Santini. Ten zde v letech 1713 až 1720 upravil klášter do barokní gotiky. Významně se také podílel také na barokní výzdobě opatského kostela Narození Panny Marie. 

Návštěvu kláštera vám zpestří oblíbené hrané prohlídky, které se snaží zábavnou formou přiblížit historii tohoto místa, prohlídka pivovaru nebo pivní lázeň v místním wellnes. V klášteře se můžete také ubytovat.

Klášter Nová Říše

Asi deset kilometrů od Telče se nachází premonstrátský klášter, který byl založen roku 1211 jako ženský, ale později se přeměnil na mužský klášter. Zvláště hodnotná je tamní knihovna s 15 tisíci svazky. Za husitských válek došlo k takřka kompletnímu zničení kláštera, přesto klášter fungova až do roku 1596, kdy ženské osazenstvo kláštera vymřelo. V roce 1641 do Nové Říše  přichází premonstráti ze Zábrdovic a vzniká mužský klášter. 

Nejvýznamnější stavbou kláštera je kostel sv. Petra a Pavla z druhé poloviny 17. století se vzácnými interiérovými prvky (fresky, varhany, dřevěná kazatelna a lavice) a především klášterní knihovna s více než 20 000 svazky. 

Klášter vedle prohlídek kostela, knihovny se vzácnými svazky herbáře z 18. století - předloha pro výzdobu tzv. novoříšské keramiky - a jídelny seznamuje ve výstavním sále s osudem slavných rodáků: bratry Vranickými, básníkem Otokarem Březinou, který zde působil jako učitel. 

Od června 2024 se zde můžete také ubytovat.

Zámek Žďár nad Sázavou

Už jste někdy spali uprostřed herbáře? Nebo v barokní věži jako princezna? Ve starém klášterním mlýně? Nebo koukali z okna přímo na zámeckou kašnu? Pak musíte vyrazit do Žďáru nad Sázavou. 

Po vrácení majetku rodině Kinských vzniklo v bývalém klášteře premonstrátů a bezprostřední blízkosti poutního kostela sv. Jana Nepomuckého, jedné ze tří UNESCO památek na Vysočině, Muzeum nové generace a originální ubytování. 

 

Nebyla nalezena žádna položka.