CHKO Žďárské vrchy

Přes sedm set kilometrů čtverečních v severovýchodní části Vysočiny tvoří chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy. Vyhlášená byla v roce 1970.

Kontakt

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
59101 Žďár nad Sázavou 1
region Žďár nad Sázavou
49.655815, 15.997373Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Nejrozmanitější částí Českomoravské vrchoviny je určitě chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy. Zasahuje také do sousedícího Pardubického kraje a na Vysočině do něj spadá část okresů Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Celkem zabírá 709 kilometrů čtverečních, z čehož skoro polovinu zaujímají lesy, a vyhlášená byla v roce 1970. V krajině se také zachovalo venkovské osídlení s prvky horácké lidové architektury.

Nejvyšší horou CHKO je vrch Devět skal a pramení tu několik řek, jako Sázava, Svratka, Chrudimka, Doubrava nebo Oslava. Na nich jsou rybníky, které byly založeny už ve středověku. Jinak se v krajině střídají louky, pastviny a pole. Lesy jsou převážně smrkové, ale tam, kde se zachovala porost jedlobučin, byla vyhlášená národní přírodní rezervace Žákova hora.

Cennými jsou rozsáhlá rašeliniště a vlhké rašelinné louky, kde se vyskytuje řada chráněných a ohrožených druhů rostlin. Rašeliniště vznikala v době poledové ukládáním odumřelých rostlin, dnes dosahují mocnosti místy více než osm metrů. Typické jsou pro krajinu také skalní rulové útvary, které jsou přírodní památkami.

Ve Žďárských vrších roste čípek objímavý, ptačinec dlouholistý, mléčivec alpský, suchopýrek alpský nebo masožravá rosnatka okrouhlolistá. Z chráněných druhů živočichů je to mlok skvrnitý, čáp černý, datel černý nebo sýc rousný. Jedním z původních živočichů je jelen evropský, ojediněle se sem zatoulá rys ostrovid.

Do Žďárských vrchů se lze podívat díky čtyřem naučným stezkám – Babín, Dářko, Žáková Hora – Tiskůvka, Krajem Chrudimky.

Foto: archiv Vysočina Tourism, OKPPCR Kraje Vysočina, Aleš Motejl