Poutní kaple sv. Vojtěcha ve Studnici u Telče

Při silnici z Telče do Třeště stojí u obce Studnice kaple zasvěcená sv. Vojtěchu. Jedná se o jediný kostel brněnské diecéze zasvěcený tomuto světci. První zmínka o kapli pochází z roku 1668 a původní stavba se zachovala jako presbytář. V polovině 17. století vznikla loď kostela a věžička. Vnitřní prostor je vybaven barokním oltářem se sochou sv. Vojtěcha, která svědčí o pozdně gotickém řezbářském umění. Nad vchodem do kaple je výklenek s obrazem sv. Vojtěcha kázajícího lidu. Oblíbené poutní místo bylo místem setkání a modlitby za hojnost pozemské úrody.

Foto: NPÚ

Kontakt

58856 Telč
region Jihlava
49.182953, 15.456201Mapa
Období: léto

Nebyla nalezena žádna položka.