Kaple Panny Marie Bolestné Kámen

Raně barokní kaple Panny Marie Bolestné stojí na západním kraji obce Kámen. Vznikla přestavbou původní malé kapličky mezi lety 1667-1671 díky majiteli hradu Kámen Janu Kryštofu Malovci z Malovic. V kapli nechal vybudovat rodinnou hrobku, a tomuto účelu přizpůsobil výzdobu i vnitřní vybavení kaple. Jednolodní orientovaná stavba má obdélný půdorys, ke kterému je připojen presbytář, sakristie a panská oratoř s velkým krbem. Architektura původního oltáře je založena na kontrastu černých ploch a bohatých zlacených řezbách. Uprostřed portálového oltáře s tordovanými sloupy je umístěna socha PMB. Okolo oltáře je rozmístěno 5 andělů nesoucích symboly umučení Ježíše Krista – sloup, kříž, žebřík, kopí, houba. Kaple byla původně obehnána zdí se čtyřmi šestibokými kapličkami, které však byly spolu se zdí zbořeny při stavbě silnice na Tábor kolem roku 1832. Kaple Panny Marie Bolestné byla vedena jako svobodná panská kaple s právem veřejných bohoslužeb. Již od počátku svého založení byla nedílnou součástí hradu a majitelé Kámena po léta plnili vůči ní své patronátní povinnosti. Do roku 1984 byla kaple využívána k liturgickým účelům. Poté byla uzavřena a ponechána svému osudu, což vedlo k jejímu rychlému chátrání a k silnému poškození mobiliáře vlhkem. V roce 2002 byla kaple v rámci delimitace zapsána jako nemovitost patřící farnosti ve Věžné. Kraj Vysočina převzal kapli do svého majetku koncem roku 2017 a již o rok později byla zahájena rozsáhlá a nákladná rekonstrukce, která byla ukončena v polovině roku 2022. Správu nad kaplí vykonává Muzeum Vysočiny Pelhřimov, pod které spadá i hrad Kámen.

cirkevnituristika.cz

Kontakt

49.423286, 15.015859Mapa
Období: léto

Nebyla nalezena žádna položka.