Synagoga Pacov

Synagoga byla postavena na počátku 19. století v klasicistním slohu s pseudorománskými prvky. Stojí uvnitř domovního bloku mezi Hronovou ulicí a náměstím Svobody.

Kontakt

Tikkun Pacov, z.s.
náměstí Svobody 320
39501 Pacov
region Pelhřimov
49.471527, 15.001991Mapa
Období: léto, zima

Budova je nyní ve vlastnictví neziskové organizace Tikkun Pacov, která usiluje o její zrenovování a dlouhodobé využívání k osvětovým a kulturním účelům. Veřejnosti je přístupná v rámci občasných akcí pořádaných spolkem.

Foto Pavel Tychtl, Tikkun

Otevírací doba:

Veřejnosti je přístupná v rámci občasných akcí pořádaných spolkem.

Nebyla nalezena žádna položka.