Jemnický čarodějný slet 2023

Termín: 30. 4. 18:00

Místo konání: Jemnice

18.00 - zahájení sletu, soud čarodějnice před radnicí a průvod k hranici
18.30 - hry a soutěže pro malé čarodějnice
20.00 - vykonání rozsudku a zapálení hranice
20.30 - vyhlášení nejlepší masky a taneční zábava
22.00 - ohnivá show
22.30 - volná zábava s posezením u ohně
-...
Kontakt
hasičské cvičiště Jemnice,
Jemnice
… stavění májky, opékání buřtů, prohlídka vozu hasičů, malování na obličej, občerstvení zajištěno - hasičské cvičiště Jemnice (louka za ZZS, Budějovická ulice) - pořadatel DDM Jemnice, město Jemnice a historický spolek