Komentované vycházky do NPR Ransko (nejen) za bledulemi

Termín: 12. 3. - 19. 3. 2023 10:00 - 13:00

Místo konání: Staré Ransko

Letošní první komentovaná vycházka do NPR Ransko proběhne v neděli 12. 3. 2023 v 10:00 a potom ještě ve 13:00. Výchozí stanoviště je přístřešek u Pobočenského rybníka při vstupu do NPR.

Další potom proběhnou následující víkend 18. a 19. 3. 2023 opět v 10:00 a 13:00.

Komentovaná vycházka nejen za bledulemi jarními, které v toto roční období vytváří v NPR Ransko místy souvisle porostlé plochy.

Mimo bledulí uvidíme další druhy rostlin jarního aspektu místních lesních biotopů – např. devětsil bílý, lýkovec jedovatý a třeba se nám ukáže některý z druhů místní fauny.

UPOZORNĚNÍ:

Vstup do NPR je ze zákona povolen pouze po vyznačených trasách.

Kontakt
Staré Ransko,
582 63 Staré Ransko
49.681232, 15.829206Mapa