ANTONÍN KALINA A DĚTI BUCHENWALDU

Termín: 8. 2. - 30. 6. 2024

Místo konání: Třebíč

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy Antonín Kalina a děti Buchenwaldu, která proběhne ve čtvrtek 8. února v 17:00 v Zadní synagoze v Třebíči

Když američtí vojáci osvobodili 11. dubna 1945 Buchenwald, objevili tam i kolem 900 dětí, z nichž naprostá většina byli židovští chlapci. Rozhodující podíl na jejich záchraně měl politický vězeň Antonín Kalina, jehož jméno si zaslouží být přinejmenším stejně známé jako jména Oskara Schindlera a Nicholase Wintona.

Kontakt
Subakova 1/44,
674 01 Třebíč
49.217693, 15.879417Mapa
Předpověď počasí
Obloha
5.2 °C

Výstava obsahuje 36 podobizen osvobozených dětí včetně jejich životopisných údajů. Jejich životním příběhům patří pozornost a obdiv stejně jako Kalinovu hrdinství a hrdinství jeho spolupracovníků. Odborné pesimistické předpovědi těžkého poškození duševního zdraví se nenaplnily. Velká většina dětí dokázala založit rodinu a žít plnohodnotný život. Někteří z nich vynikli ve svých oborech, dokonce zde najdeme nositele Nobelovy ceny (Elie Wiesel a Imre Kertész).
Záměrem výstavy je rozvíjet kolektivní paměť a historické vědomí, zejména však prezentovat příběhy hrdinství, empatie a morální integrity. Projekt vyrůstá z přesvědčení, že v době rostoucí nesnášenlivosti a polarizace je nezbytné upozorňovat na inspirující příklady morálních hodnot. Chce je podporovat mezi nejmladší generací tím, že jí dá příležitost podílet se na objevování a vyprávění těchto příběhů. Úkolem studentů je provádět výzkum týkající se osudů zachráněných dětí, například zjišťovat životopisné informace. Projekt bude pokračovat na školách a v synagogách – připomínat hrdinské skutky a současně inspirovat návštěvníky k tomu, aby si položili otázku „Jak bych se zachoval v podobní situaci já?"
Autor výstavy: Jaroslav Anděl

Pořadatel: Městské kulturní středisko, Třebíč


Na přípravě výstavy se podíleli studenti Gymnázia Třebíč a Gymnázia Jana Keplera v Praze pod vedením pedagogů Anety Chytkové a Petra Zemánka.

Foto: wikipedia