Výstava: Lucemburská Jihlava v písemných a hmotných pramenech 1310-1437

Termín: 1. 2. - 29. 2. 2024 9:00 - 17:00

Místo konání: Jihlava

Výstavu v prostorách jihlavského muzea připravil Státní okresní archiv Jihlava a Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o. Výstava se zabývá historií Jihlavy v období vlády lucemburských králů a markrabat v letech 1310–1437. Na trůnu v té době usedly samé významné osobnosti: Jan Lucemburský, Karel IV., Václav IV. a Zikmund...
Kontakt
Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o.,
586 01 Jihlava
49.396507, 15.588940Mapa
Předpověď počasí
Obloha
5 °C
… IV. a Zikmund Lucemburský. Důležité osobnosti našich dějin představují i markrabata, vládnoucí v této době na Moravě: Karel, Jan Jindřich, Jošt Lucemburský a Albrecht Rakouský. Spíše než obecnou historií Jihlavy se výstava zabývá písemnostmi, které přicházely do města z královské (císařské) nebo markrabské kanceláře. Ve Státním okresním archivu Jihlava se z tohoto období dochovalo 33 panovnických listin. Jejich pravost stvrzovaly pěkně provedené pečeti. O listiny jihlavští konšelé a písaři dobře pečovali, o čemž svědčí, že z doby lucemburské se jich dochovalo bez ohledu na vydavatele celkem 87. Výstava se věnuje také správě města Jihlavy a písemnostem vznikajícím přímo na radnici. V této době byly založeny první městské knihy, dochované od roku 1359. Význam Jihlavy jako centra městského a horního práva dokládají právní knihy, mezi nimiž poutá největší pozornost kniha městského notáře Jana z Gelnhausenu z prvních let 15. století, nazývaná podle něho Kodex Gelnhausen A. Kodex vyniká krásnou výzdobou včetně portrétů českých panovníků od Václava I. po Jošta Lucemburského. Na výstavě budou kromě informací na panelech prezentovány dokumenty z bohatého archivu města Jihlavy: listiny českých králů od Jana Lucemburského po Zikmunda Lucemburského a také listiny moravských markrabat. Opomenuty nejsou ani městské knihy, mezi nimiž zaujímají významné místo rejstříky městské sbírky (lozuňky). Archiválie jsou doplněny archeologickými nálezy z lucemburského období. Výstava bude otevřena od 1. do 29. února. Vernisáž se koná ve středu 31. ledna v 16 hodin. Výstava se tematicky inspiruje konferencí Iglavia historica – aetas Luxemburgica, uspořádanou 31. ledna 2024 ve velké gotické síni jihlavské radnice. Jejím pořadatelem je Statutární město Jihlava. Konference bude věnována lucemburským panovníkům, především králi Janu Lucemburskému, další referáty se budou týkat postavení měst, Židů a šlechty v lucemburské době. Přednášet budou odborníci Historického ústavu Akademie věd České republiky, specializující se na dějiny 14. – 15. století, odpolední část se bude zabývat regionální historií Jihlavska.