O judaismu a holocaustu pro mladé generace

Zapojte mladou generaci do trvalé připomínky odkazu holokaustu a odkazu existence židovských komunit v kraji Vysočina. Prozkoumejte tematiku judaismu v kontextu mezináboženského dialogu, historie a současnosti státu Izrael a problematiky tzv. Blízkého východu.

Kontakt

Martin Růžička

Martin Růžička je expert na judaismus a aktivně se věnuje vzdělávání mladých generací v této oblasti. O jeho expertize vypovídají i doporučení od Izraelské ambasády či Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Podívejte se na formy nabízených edukačních programů a vyberte tu správnou pro vaši třídu:

Projektový den / 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Jeden projektový den ve škole, který může být spojený s komentovanou vycházkou na lokální místo (židovský hřbitov, synagoga, muzeum...). Po návratu studenti vypracují pracovní list jako zpětnou vazbu pro pedagogy. Žáci získají základní přehled o tématu a seznámí se s místními židovskými lokalitami.

Tato varianta je vhodná pro školy v místech s existencí vhodného židovského objektu. Důležitým prvkem je i prevence sociálně-patologických jevů, jakými jsou vandalismus, antisemitismus a neonacismus.

Vícedenní program / 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

První den jsou dvě vyučovací hodiny věnovány teoretické části, druhý den následuje výlet na zajímavé místo spojené s tématem a třetí den se opět ve dvou vyučovacích hodinách věnujeme doplnění, vyhodnocení a zpětné vazbě pro pedagogy.

U této varianty je vhodné navštívit i některou méně známou venkovskou židovskou lokalitu v kraji Vysočina.

Vícedenní program + zájezd / 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Vychází z varianty vícedenního programu a je rozšířena o "odměnu" pro více aktivní studenty, kterým je zadán úkol na zpracování příběhu, osudu židovské rodiny atp.

Pro tuto menší skupinku a pedagoga je pokračováním návštěva atraktivního místa ve formě výletu do Prahy, Krakowa, Bratislavy, Vídně, Budapešti, Oswetimi, Berlína atp.

Program na míru / 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Poslední varianta je nejvíce flexibilní. Sami si vybere, jakou zkušenost chcete žákům předat. Stačí se domluvit.