Horácká galerie Nové Město na Moravě

Edukančí programy, workshopy, komentované prohlídky – to vše v Horácké Galerii v Novém Městě na Moravě. Přijďte se třídou za tvořením a poznáním.

  • Edukační programy pro I. stupeň ZŠ a MŠ

KŮŽE SOCHY

Edukační program pro první stupeň ZŠ k venkovní výstavě Sochy pod novoměstskou oblohou 2023 – Jan Hendrych.

Jak se cítí socha, poznáme to? A má socha kůži? Jakou může mít strukturu? A co naše vlastní kůže, jaká je a co se s ní dá udělat? K čemu nám je? Nové sochy na náměstí jsou neobvyklé nejen tím, jak vypadají, ale právě i svými povrchy. Prozkoumáme kůži soch a také struktury dalších objektů a předmětů v blízkém okolí. Vytvoříme si vzorkovník s reliéfy a určitě se i naladíme na pocity uvnitř vlastní kůže!
Délka trvání: 60 min
Kontakt pro objednání a více info:edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka
Vzdělávací oblast ZŠ: člověk a jeho svět, umění a kultura
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova
Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a modelace, důraz na smyslové vnímání, rozvoj představivosti a vztahu k obyčejným věcem a jejich estetice, vyjádření pocitů tělem, rozpoznávání emoční řeči těla

HLAVA NEHLAVA

Edukační program ke stálé expozici

OBSAHEM K FORMĚ. VINCENC MAKOVSKÝ (1900-1966)

Jaké části má naše hlava a k čemu je používáme? Jaké pocity můžeme výrazem ve tváři vyjádřit? A co řeč těla, u lidí i u soch? To vše společně prozkoumáme. Pomůžou nám v tom i sochy Vincence Makovského. Sochařským hlavám pak vymyslíme nová krásná těla a podíváme se do sochařského ateliéru. Pokud zbude čas, doplníme ho o vlastní výtvory z pravé sochařské hlíny. 

Délka trvání: 60 min

Kontakt pro objednání a více info:edukator@horackagalerie.cz

Cena: 50 Kč za žáka

Vzhledem k tomu, že sochařská expozice je prostorově nevstřícná vůči většímu počtu lidí, prosíme, pokud možno, o menší počty dětí na programu. 
Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a modelace, důraz na smyslové vnímání, vyjádření pocitů tělem a výrazem – rozpoznávání řeči těla
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Dramatická výchova
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova

  • Edukační programy pro II. stupeň ZŠ

JAK TAM TAK LEŽELI, TAK Z TOHO ZKAMENĚLI
Edukační program pro druhý stupeň ZŠ
k venkovní výstavě Sochy pod novoměstskou oblohou 2023 – Jan Hendrych

Sochy Jana Hendrycha jsou rozhodně nejednoznačné a záhadné. Necháme se s jimi inspirovat pro skupinovou práci nad temnými a pravděpodobně nejkratšími příběhy na světě. Do vizuality soch se pokusíme přenést skrze „slepé portréty“, jejichž tajemné vyznění můžeme podpořit anilínovými barvami. Stejným způsobem vytvoříme portréty prostorové – ze samotvrdnoucí hmoty.

Délka trvání: 60-90 min
Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka
Vzdělávací oblast ZŠ: člověk a jeho svět, umění a kultura
Průřezová témata: osobnostní a sociální výchova
Vzdělávací záměr: rozvíjení imaginace a práce s jazykem na základě inspirace výtvarným uměním, uvolnění hravosti a tvořivosti, rozvíjení haptické zkušenosti a modelace

 

TO, CO JSEM JÁ aneb Makovský by se divil

Edukační program ke stálé expozici OBSAHEM K FORMĚ. VINCENC MAKOVSKÝ (1900-1966)

Co se dá vyčíst z těla sochy? Je to stejné, jako u lidí? Podíváme se společně blíže na novou expozici Vincence Makovského a jeho sochy trochu oživíme. Skrze pátrací hru ve skupinách poodhalíme Makovského vazby na Nové Město i k sochařce Haně Wichterlové. Vyzkoušíme si práci s pravou sochařskou hlínou, do níž možná „otiskneme sami sebe“. Zbude-li čas, podíváme se do edukačního sochařského ateliéru.
Délka trvání: 90 min
Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka
Vzhledem k tomu, že sochařská expozice je prostorově nevstřícná vůči většímu počtu lidí, prosíme, pokud možno, o menší počty dětí na programu.

Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a modelace, vyjádření pocitů tělem a výrazem – rozpoznávání řeči těla, orientace v prostoru podle plánu Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura 

  • Edukační programy pro SŠ a gymnázia

BRONZOVÁ MASKA

Akční dílna. Výprava do vnitřního světa sochařského díla, volně inspirovaná tvůrčí technikou sochaře Josefa Klimeše. Seznámíme se s magickým významem masky, s technikou snímání masky, tepání do plechu. Budeme si masku vytvářet z měděného a hliníkového plechu, probouzet ji k životu. Závěrem uspořádáme společný happening na Vratislavově náměstí.
Doporučený věk: 13 – 20 let
Vzdělávací oblasti: Člověk a společnost, Umění a kultura
Délka programu: 90 - 120 minut
Cena: 50 Kč

Kontakt pro objednání programu: edukator@horackagalerie.cz

 

AKTUALIZOVANÉ SOCHY
Edukační program ke stálé expozici OBSAHEM K FORMĚ. VINCENC MAKOVSKÝ (1900-1966) pro střední školy a gymnázia
od června 2023 v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě

Co se dá vyčíst z těla sochy? Je to stejné, jako u lidí? Podíváme se společně blíže na novou expozici Vincence Makovského a jeho sochy trochu oživíme. Skrze pátrací hru ve skupinách poodhalíme Makovského vazby na Nové Město i k sochařce Haně Wichterlové. Vyzkoušíme si práci s pravou sochařskou hlínou, do níž „otiskneme sami sebe“. Zbude-li čas, podíváme se do edukačního sochařského ateliéru.

Délka trvání: 90 min
Kontakt pro objednání a více info: edukator@horackagalerie.cz
Cena: 50 Kč za žáka
Vzhledem k tomu, že sochařská expozice je prostorově nevstřícná vůči většímu počtu lidí, prosíme, pokud možno, o menší počty dětí na programu.
Vzdělávací záměr: rozvíjení haptické zkušenosti a modelace, vztahování se k sobě samému, k vlastní identitě, vyjádření pocitů tělem a výrazem – rozpoznávání řeči těla, rozvíjení imaginace
Vzdělávací oblasti: Umění a kultura
Průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova 

 

Kontakt

Vratislavovo náměstí 1
59231 Nové Město na Moravě
region Žďár nad Sázavou
49.561619, 16.075512Mapa