Premonstrátský klášter v Želivě

Želivský klášter má za sebou bouřlivou minulost plnou požárů, rozkvětu, ale i komunistického útlaku. Dnes je z něj komplex, který nabízí nejen duchovní služby, ale také prohlídky a ubytování.

Kontakt

Želiv 122
39444 Želiv
region Pelhřimov
49.529758, 15.215093Mapa

Klášter v Želivě založil přemyslovský kníže Soběslav I. a jeho manželka Adleyta pro mnich řádu sv. Benedikta v roce 1139. Nicméně po deseti letech sem přišli premonstráti z Porýní.

V dalším období klášter vyhořel, dvakrát byl vypálen husity, až jej obsadili místní šlechtici a nakonec Trčkové z Lípy, kteří zadní část přestavěli na hrad. Klášterní obec se později podařilo obnovit a Želiv v roce 1622 od Trčků odkoupit. Pár let na to ho poškodili Švédové a po velké rekonstrukci opět vyhořel. Potom přišel v letech 1713 až 1720 na řadu Jan Blažej Santini, který upravil klášter do barokní gotiky.

V padesátých letech 20. století se klášter proměnil v internační tábor pro nepohodlné kněží a řeholníky. Celkem jich tu bylo kolem čtyř set. Poté se stal pobočkou psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě a budova chátrala až do revoluce. V roce 2010 byl Želivský klášter zapsaná na seznam národních kulturních památek.

Na nádvoří se nachází opatský kostel Narození Panny Marie se dvěma věžemi a cennou barokní výzdobou interiéru. V klášterním konventu je zachován barokní refektář, kapitulní síň a knihovna zdobená freskami. Klášterní prelatura a opatství byly novobarokně upraveny počátkem 20. století. Na podélné křídlo opatství navazuje gotický a renesanční Trčkův hrad. Na východě se nachází hřbitov s románským kostelem svatého Petra a Pavla. Ke kanonii kláštera patří kolem pětatřiceti kanovníků.

Prohlídkové okruhy

  • Trasa A - kostel sv. Petra a Pavla, který byl vybudován po stavbě trvající 30 let v roce 1707.
  • Trasa B - klášterní knihovna, sály osobností –bratři Vraničtí, Jan Novák, Otokar Březina, archeologické průzkumy
  • Trasa C prelatura - bývalé opatské pokoje, klenotnice) je otevřena od 29. června 2020. Zde je výstava obrazů a cenností (kalichů, monstrancí a jiných liturgických předmětů).
  • Expozice 2022 - Expozice Československých motocyklů a historie včelařství a Duše z Periferie

Speciální prohlídky: prohlídky varhan, edukační prohlídky, hraná prohlídka: Santniniho zázrak.

Klášter je bezbariérově přístupný.

Foto: Vladimír Kunc, David Falat