Naučná stezka Roštejnská obora

Přírodovědná trasa vede krásným lesním prostředím přírodní rezervace Roštýnská obora a obnovenou historickou oborou.

Kontakt

58856 Telč
region Jihlava

Z jedenácti informačních tabulí se na naučné stezce u hradu Roštejn dozvíte, jak vznikla myslivost, o vývoji lovu zvěře, o mysliveckých zvycích a tradicích, o péči o zvěř, sokolnictví a kynologii a seznámí se s druhy zvěře, které tady žijí.
Roštejnská obora s rozlohou 126,9 hektarů, vznikla na konci 16. století a patří mezi nejstarší obory v České republice. Druhy chovné zvěře se postupně měnily, v současné době tu žije mufloní a dančí zvěř a prase divoké. Do obory se vstupovalo a vjíždělo branami, z nichž se dochovala jedna, západní. V současné době mají největší historickou hodnotu původní žulové sloupy, použité na stavbu oborního plotu o celkové délce 4 917 metrů.

Výchozím místem okružní stezky je turistický směrovník u parkoviště před hradem Roštejn. K oboře se sestoupí společně se žlutou turistickou značkou, zpět od obory k hradu se pak vrací po modré a zelené značce. Přímo ke vstupu do obory se můžete také dostat z menšího parkoviště, ležícího u spojovací silničky Roštejn–Doupě. K orientaci je k dispozici i mapa naučné stezky, která je vyvěšena u vstupní brány.
Správce stezky: Lesy ČR, s. p., Lesní správa Telč

Foto: archiv Vysočina Tourism