Naučná stezka městyse Měřín

Naučná stezka probíhá obci a jejím blízkým okolím.
Naučná stezka je vybudována na náklady městyse Měřín.
Naučnou stezku navrhl a zpracoval KČT Jiskra Měřín.

Kontakt

Trasa NS začíná na Náměstí u TIM, pokračuje směrem na Třebíč, okolo kostela, za mostem přes řeku Balinku odbočí doleva po silnici, cestě a pěšině na hřbitov, ten je průchodný v horní části (kola se vedou), přejde se na Třebíčskou silnici z ní se odbočí na Chlumek. Před Chlumkem se odbočí doprava po žlutém turistickém značení do Měřína. V Měříně doleva, dále se odbočí na lávku přes Balinku a pokračuje se až k rybníku Nový. Ten se obchází zleva po pěšině, po lávce se přejde Balinka a opět po pěšině až na silnici číslo 602, po ní až k odbočení do Valchy, okolo rybníka Valcha a Polovec až na Černickou silnici a do Měřína. Za dálnici se odbočí na červené a žluté značení do míst, které se nazývají Na Spravedlnosti a zpět na Náměstí k TIM.

Na trase je 10. panelů – zastavení, 1. a 2., 5. a 6. a 8. a 9. jsou vždy dva panely na jednom místě. Je to hlavně proto, že na trase NS jsou vybudována krytá odpočívadla. Krytá odpočívadla jsou umístěna: na odbočení nad sjezdovkou „C", v místě které se lidově nazývá „Zabiják", u panelu číslo 4. Na Králově kopci, u panelu číslo 5. a 6. u rybníka Nový a u panelu číslo 8. a 9. u rybníka Polovec.

pdfPlánek ke stažení