Josef Florian a Dobré dílo ve Staré Říši

9. února 1873, Hladov - 29. prosince 1941, Stará Říše Katolicky orientovaný myslitel, literát, vydavatel, překladatel z francouzštiny a angličtiny, představitel katolické či spirituální literatury.

Kontakt

58867 Stará Říše
region Jihlava
49.179501, 15.594748Mapa
Období: léto

 Josef Florian pochází z rodiny venkovské tesaře z vesničky Hladov u Jihlavy. Maturitu složil na reálce v Telči. Krátce působil na obecní škole v Kostelní Myslové. Po ukončení studií na filosofické fakultě nastoupil jako středoškolský učitel přírodopisu do Náchoda. V roce 1900 se rouzhodne opustit solidně zajištěnou profesi středoškolského rofesora a vrací se na rodnou Vysočinu. Zbytek života věnuje vydavatelské dráze a své promyšlené koncepci vzdělávání, kterou Josef Florian nazýval Horou studiaZásadním impulsem k tomuto životnímu obratu bylo jeho setkání s myšlenkami Léona Bloye, francouzského esejisty a spisovatele katolické orientace.  Florian se usadil ve Staré Říši, oženil se a svých dvanáct dětí vzdělával podle svých metod doma sám.

Florian vydával díla středověkých i novodobých myslitelů, teologickou, nábožensko-esejistickou, filosofickou i vědeckou literaturu a také českou beletrii. Kolem vydavatelství se soustředila řada předních básníků, spisovatelů a myslitelů (J. Deml, B. Reynek, J. Zahradníček, J. Durych, J. Čep, A. Vyskočil, J. Vašica, M. Dvořák, B. Fučík, J. Čapek, V. Holan, F. Halas ad.); šlo o osobnosti křesťansky orientované, ale někdy i nejistě pátrající po metafyzickém smyslu bytí. Do českého filozofického a literárního kontextu uvedl L. Bloye, G. Bernanose, Ch. Péguyho, G. Trakla, M. Blondela, G. Marcela, E. Hella, R. Guardiniho, J. Maritaina, M. Schelera. Zvláště si cenil G. K. Chestertona, W. B. Yeatse a také Josefa Čapka, Vladislava Vančuru a Franze Kafku, jehož byl u nás prvním knižním editorem. Své ediční sbírky doplňoval vlastními kritikami a poznámkami. Koncem 1. světové války se ze Staré Říše stalo centrum básnického a výtvarného expresionismu, které vyzařovalo podněty a výzvy k uměleckým, literárním i filozofickým diskuzím.

Vydavatelské dílo Floriana dosáhlo úctyhodných rozměrů: 140 samostatných knih, 131 sborníků a 27 výborů poezie. Mezi ilustrátory jeho knih patřili Josef Váchal, Bohuslav Reynek, Josef Čapek, Florianův syn Michael a mnoho dalších. Práce 

Josef Florian zemřel po návratu z třebíčské nemocnice  29. prosince 1941 doma.

Při příležitosti 150. výročí narození Josefa Floriana se uskutečnil 30.7.2023 křest planety Dobrédílo u rodného domu Josefa Floriana ve Staré Říši.

Nebyla nalezena žádna položka.