Narození a obřízka

Náboženský život židovského chlapce začíná již osmý den po narození obřízkou, ta je jednou ze základních předpisů judaismu. Obřízka, neboli brit mila, je tradiční židovský náboženský obřad, který vítá nově narozené židovské chlapce a provádí se na znamení uzavření smlouvy s Bohem, za přítomnosti rodiny a přátel novorozeněte.

Období: léto

K tomuto rituálu dochází zpravidla osmý den po narození. Rituál se skládá z obřadu, během kterého získá obřezaný své hebrejské jméno. Rituál zakončí následuje slavnostní hostina, které se zúčastní všichni přítomní. K pojmenování dívky dojde první sobotu po narození. Dnes je obřízka často prováděna v nemocnici lékařem.  K náboženským povinnostem spojeným s narozením patří vykupování prvorozených – pidjon ha-ben. Při obřadu, otec představí chlapce kohenovi a na jeho otázku odpoví prohlášením, že si přeje svého syna vykoupit a zaplatit za něj. 

Nebyla nalezena žádna položka.