Svatba - Chatuna

Před obřadem se musí nevěsta ponořit do rituální láz­ně (mikve) a od rozednění až do svatby se ženichem drží půst. Svatba se koná pod svatebním baldachýnem, kde muž kromě jiného slíbí ženě materiální zajištění. Na závěr obřadu rozbije ženich sklenici (připomínka zničení chrámu v Jeru­zalémě). Žena je přítomna v hlavním sále synagogy pouze v den své svatby. V běžné dny se mohou ženy bohoslužeb účastnit pouze v postranní lóži synagogy.

Období: léto

Nebyla nalezena žádna položka.