Národní přírodní rezervace Radostínské rašeliniště

Nedaleko rybníka Velké Dářko se nachází přechodová rašeliniště. Jedno z nich na třiceti hektarech je chráněno jako rezervace Radostínské rašeliniště.

Kontakt

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
59101 Žďár nad Sázavou 1
region Žďár nad Sázavou
49.658886, 15.885992Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Na konci osmdesátých let vyhlásili jako národní přírodní rezervaci Radostínské rašeliniště zhruba kilometr od Radostína u Vojnova Městsce na Žďársku.

Je to na plochém rozvodí s rozvětvením vod od řek Sázavy a Doubravy. Území je součástí druhého největšího rašelinného ložiska Březina, který má odhadem přes dva miliony metrů krychlových rašeliny na ploše 107 hektarů. Až do první světové války se tady těžila rašelina takzvaným borkováním, dnes je významným objektem vědeckého výzkumu.

Na hlubokých rašelinách roste převážně borovice lesní a její kříženci s borovicí blatkou, smrk ztepilý a bříza pýřitá. V podrostu se mezi vřesem obecným a keříčky borůvky černé a brusinky obecné bělají trsy suchopýru pochvatého. Načervenalé koberce rosnatky okrouhlolisté jsou doplněny například kyhankou sivolistou nebo zábělníkem bahenním.

Bylo zde zjištěno přes 350 druhů motýlů, například modrásek stříbroskvrnný nebo okáč stříbrooký. Nachází se tady vzácná píďalka prameništní, dosud jen na čtyřech místech Moravy je zde potvrzený výskyt vážky čárkované. Hojní jsou obojživelníci, zejména ropucha obecná, běžnými druhy plazů jsou ještěrka živorodá a slepýš křehký. Hnízdí zde mimo jiné datel černý nebo puštík obecný.

Foto: OKPPCR Kraje Vysočina