Národní přírodní rezervace Žákova hora

Naučná stezka vede okolo Národní přírodní rezervace Žákova hora. Seznamuje s přírodou a historií pralesa na Žákově hoře, který je jedním z nejcennějších a nejstarších chráněných území v kraji Vysočina.
Délka 2,6 km, 10 panelů, lehká obtížnost.

Kontakt

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy
Cikháj
59101 Žďár nad Sázavou 1
region Žďár nad Sázavou
CZ62933591
49.655647, 15.992594Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Bukové lesy jsou promíchány s javory klenem a mléčem, smrkem ztepilým, ojediněle zde roste olše lepkavá nebo jilm horský. Rozšířeny tam jsou lišejníky a mechorosty. Zjara se v podrostu rozkládají koberce bylin, jako svízel vonný a jedovaté vraní oko čtyřlisté. Ve vyšších polohách se vyskytuje ptačinec dlouholistý, ve vlhčích částech kromě kapradin čarovník alpský nebo rozrazil horský.

V pralesovitých jedlo-bukových lesích žije několik druhů mravenců, střevlíků a řady dalších bezobratlých. Území obývají čolek horský, ropucha obecná, skokan hnědý nebo ještěrka živorodá, dále hraboš mokřadní, netopýr stromový. Les je také domovem jelení zvěře.

Foto: OKPPCR Kraje Vysočina, Miloš Neuman, Václav Šubrt