Národní přírodní památka Jankovský potok

V korytě Janovského potoka na Pelhřimovsku nedaleko Vyskytné jsou ještě dnes rašelinná a luční společenstva. Vyskytuje se tu i perlorodka říční.

Kontakt

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy
Brněnská 39
59101 Žďár nad Sázavou 1
region Žďár nad Sázavou
49.415497, 15.380061Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Národní přírodní památka Jankovský potok má rozlohu větší než sedmdesát hektarů a rozkládá se v jedenácti kilometrech Janovského potoka, který pramení na evropském rozvodí.

Hlavním důvodem ochrany území, které se rozkládá na území obcí Staré a Mladé Bříště, Zachotín, Jankov u Pelhřimova, je v regionu ojedinělý výskyt kriticky ohrožené perlorodky říční. Většinou zachovalé vlhké a rašelinné louky, které lemují meandrující potok, jsou vhodným prostředím pro řadu dalších vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Foto: OKPPCR Kraje Vysočina