Národní přírodní památka Švařec

Nedaleko obce Švařec na Svratecku se nachází podhorské louky a pastviny. Na nich se vyskytují ohrožené druhy vstavačovitých.

Kontakt

Regionální pracoviště Správa CHKO Žďárské vrchy
Švarec
59101 Žďár nad Sázavou 1
region Žďár nad Sázavou
CZ62933591
49.524231, 16.351063Mapa
Volné pokoje
Období: léto

Na čtrnácti hektarech podél řeky Svratky nedaleko Bystřice nad Pernštejnem se rozkládá národní přírodní památka Švařec.
Je to chráněná lokalita vstavačovitých rostlin asi dva kilometry od Štěpánova na katastrálním území obcí Koroužné a Švařec.

Vyznačuje se velmi vysokou druhovou rozmanitostí. Na příkrých jižních svazích s pestrou geologickou skladbou se zachovala mozaika suchomilných travin a bylin podhorských luk a pastvin. Jedná se o jednu ze dvou lokalit kriticky ohroženého švihlíku krutiklasu v republice. Kromě vstavačů tam roste i jalovec, švihlík krutiklas nebo vstavač kukačka. Ze živočichů tam žije modrásek černoskvrnný nebo střevlíček.

Foto: OKPPCR Kraje Vysočina