Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie Polná

Kostel byl vystavěn na místě staršího chrámu z iniciativy majitele panství knížete Leopolda Ignáce z Ditrichštejna v letech 1700-1707 podle plánů italského mistra Domenica de Angeli.

Kontakt
Děkanský úřad
Husovo náměstí 14
58813 Polná
region Jihlava
49.487629, 15.718363Mapa

Jako stavitel je uváděn kutnohorský mistr Jan Baptista Spinetti. Trojlodní barokní bazilika je jedna z nejmohutnějších u nás - je 63 m dlouhá, 26 m široká a 22 m vysoká. Výzdobu kostela, která se řadí mezi nejpůsobivější sakrální interiéry u nás, realizovali malíř Luca Antonio Colomba a významný štukatér Giacomo Antonio Corbellini.


Kolem chrámu je ze tří stran postavena ohradní zeď, na západní straně rozdělená terasou a schodištěm. Pod schodištěm je umístěna kamenná kašna se sloupem a plastikou putta uprostřed, nad ní jsou umístěny sochy sv. Petra a sv. Pavla. Ty měly být spolu s dalšími dvanácti sochami apoštolů, dnes umístěnými na zámeckém mostě ve Žďáře nad Sázavou, původně umístěny na volutách, vyčnívajících po obou stranách chrámu nad střechami bočních lodi.
Věž sahající do výšky 64 m byla postavena v roce 1895 podle návrhu arch. Františka Schmoranze, když původní věž shořela při požáru v roce 1863.

V roce 1895 byly na věž umístěny zvony a nový hodinový stroj. Kromě velkého čelního oltáře v hlavní lodi je v obou postranních ještě 8 menších bočních oltářů. Pod dlažbou z roku 1713, zhotovenou z části ze starých náhrobních kamenů s působivou heraldickou výzdobou, se nachází hrobka šlechtického rodu Žejdliců, kteří Polnou drželi v letech 1597–1623. Velké barokní varhany, mistrovské dílo Jana Davida Siebera z roku 1708, doplňují menší, velmi vzácné varhany z konce 16. sto­letí (tzv. literátské) na řemenový pohon. Cenná je protestantská cínová křtitelnice z roku 1617 od místního cínaře Dopplera.

Vlastní historii mají chrámové zvony. Nejstarší byly „zrekvírovány“ pro válečné účely roku 1916, novodobé – zhotovené po roce 1924 – potkal stejný osud, v roce 1942 byly odvezeny do Německa. Tři nové zvony, pořízené ze sbírek věřících, byly vysvěceny v roce 1998. 

Především díky svým grandiózním provedením figurálních motivů v interiéru je tento kostel řazen mezi skvosty barokní architektury v České republice. 

Kostel je po kompletní obnově přístupný veřejnosti (prohlídka interiéru, expozice církevního umění, výstup na věž).

  • Rodiny s dětmi
Otevírací doba:
Úterý–Sobota: 9:00–12:00,13:00–16:00
Neděle a zasvěcené svátky: 11:00–12:00, 13:00–16:00

Monumentální stavba na největším polenském náměstí je vedle areálu hradu a zámku dominantou města. Chrám byl vystavěn v letech 1700–1707 podle plánů italského mistra Dominika de Angeli v místě bý¬valého gotického kostela Mat-ky Boží; ten byl v roce 1699 za tím účelem zbořen.
První stavitel Vít z Nového Veselí v roce 1701 pro jisté ne-shody odstoupil a stavbu baziliky pak řídili Italové Jan a Pie-tro Spi¬netti. V roce 1707 byla nedokončená stavba provizorně předána, aby mohla sloužit svým účelům. Ve dnech 7.–13. září 1707 byl chrám vysvěcen strahovským opatem Vítem.
Štuková a fresková výzdoba na stěnách, valené klenbě a stropech chrámu je dokonalou ukázkou precizní výtvarné práce italských mistrů z Florencie a má vskutku evropskou úroveň. V letech 1707 a 1708 zde pracovali na dokončení a úpravách výzdoby malíř Luca Antonio Colomba a štukatér a mramorář Giacomo Antonio Corbellini.
Kromě hlavního oltáře v hlavní lodi je v obou postranních ještě 8 menších bočních oltářů. Zajímavá je dlažba z roku 1713. Velké barokní varhany, dílo Davida Siebera z roku 1708, doplňují menší, velmi vzácné varhany z konce 16. sto¬letí na literátském kůru na řemenový pohon. Cenná je protestantská cínová křtitelnice z roku 1617 od místního cínaře Dopplera, nedávno zrestaurovaná.
Jde o jednu z největších barokních staveb v ČR. Kostel je 63 m dlouhý, 26 m široký a 22 m vysoký. Věž sahající do výšky 64 m byla postavena v roce 1895 podle návrhu arch. Františ-ka Schmoranze, když původní věž shořela při požáru v roce 1863.
Chrám Nanebevzetí Panny Marie byl v roce 2008 prohlášen národní kulturní památkou. V roce 2012 byla v interiéru zpřístupněna nová prohlídková trasa s celoročním provozem.