Premonstrátský klášter v Želivě

Želivský klášter má za sebou bouřlivou minulost plnou požárů, rozkvětu, ale i komunistického útlaku. Dnes je z něj komplex, který nabízí nejen duchovní služby, ale také prohlídky, ubytování a vlastní pivo.

Kontakt

Klášter Želiv s.r.o.
Želiv 122
39444 Želiv
region Pelhřimov
49.529636, 15.215149Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Klášter v Želivě založil přemyslovský kníže Soběslav I. a jeho manželka Adleyta pro mnich řádu sv. Benedikta v roce 1139. Nicméně po deseti letech sem přišli premonstráti z Porýní.

V dalším období klášter vyhořel, dvakrát byl vypálen husity, až jej obsadili místní šlechtici a nakonec Trčkové z Lípy, kteří zadní část přestavěli na hrad. Klášterní obec se později podařilo obnovit a Želiv v roce 1622 od Trčků odkoupit. Pár let na to ho poškodili Švédové a po velké rekonstrukci opět vyhořel. Potom přišel v letech 1713 až 1720 na řadu Jan Blažej Santini, který upravil klášter do barokní gotiky.

V padesátých letech 20. století se klášter proměnil v internační tábor pro nepohodlné kněží a řeholníky. Celkem jich tu bylo kolem čtyř set. Poté se stal pobočkou psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě a budova chátrala až do revoluce. V roce 2010 byl Želivský klášter zapsaná na seznam národních kulturních památek.

Na nádvoří se nachází opatský kostel Narození Panny Marie se dvěma věžemi a cennou barokní výzdobou interiéru. V klášterním konventu je zachován barokní refektář, kapitulní síň a knihovna zdobená freskami. Klášterní prelatura a opatství byly novobarokně upraveny počátkem 20. století. Na podélné křídlo opatství navazuje gotický a renesanční Trčkův hrad. Na východě se nachází hřbitov s románským kostelem svatého Petra a Pavla. Ke kanonii kláštera patří kolem pětatřiceti kanovníků. V objektu sídlí také pivovar, hotel a restaurace.

Prohlídkové okruhy:

  • Prohlídka kláštera
  • Exkurze do pivovaru
  • Duše z periferie
  • Expozice československých motocyklů a historie včelařství
  • Venkovní prohlídka
  • Prohlídka kostela

Speciální prohlídky: prohlídky varhan, edukační prohlídky, hraná prohlídka: Santniniho zázrak.

Více informací o prohlídkách naleznete na webových stránkách

Mimo hlavní sezónu probíhají prohlídky po předchozím objednání.

Klášter je bezbariérově přístupný a děti do 6 let mají vstup zdarma.

Foto: Daniel Balogh, Vladimír Kunc, David Falat, m-ark, Jakub Minka

Vybavení

  • Bezbariérový přístup

Otevírací doba:

OTEVŘENO: 

leden- duben: Út-Pá, Ne: 11-16:00, So:11-18:00

květen-srpen: Po-So:9:00-17:00, Ne 10-17:00

září-prosinec: Út-Ne: 11-15:00 

 

 

Videogalerie