Přírodní park Třebíčsko

Roztroušené balvany, skalky, luka, lesíky, remízky a rybníky jsou předmětem ochrany přírodního parku mezi Třebíčí a Velkým Meziříčí.

Kontakt

Destinační kancelář - Třebíčsko - Moravská Vysočina
67401 Třebíč 1
region Třebíč
49.272427, 15.930186Mapa
Volné pokoje
  • 1.Trnava (0 km)
  • 2.Kobylinec (1,3 km)
  • 3.Nárameč (5 km)
  • 4.Rudíkov (9,4 km)
  • 5.Kuchyňka (11,8 km)
  • 6.Přeckov (13,7 km)
  • 7.Trnava (17,3 km)
Délka trasy: 17,3 km
Časová náročnost: 4:55 h
Výchozí místo: Trnava
Cílové místo: Trnava
Období: léto

Přírodní park Třebíčsko se rozkládá severně od Třebíče a jeho rozloha je skoro deset tisíc hektarů.

Jeho krajinný ráz tvoří balvanité ostrůvky s lesíky a křovinami, rybníky, remízky i jednotlivé stromy v mírně zvlněné pahorkatině. Zahrnuje také část třebíčského žulosyenitového masivu s typickými bludnými balvany a překrývá se s ekologickým mikroregionem Horácko.

Kolem vody se vyskytují zbytky vlhkých luk se vzácnou květenou a hnízdí tam vodní ptactvo. Žije tam také bobr evropský. V oblasti se nachází množství dřevin.

Parkem vede několik turistických a cyklistických stezek. Prochází přímo Třebíčí, Trnavou, Rudíkovem, Náramčí nebo Přeckovem. Turisté na trase uvidí rybníky, gotickou tvrz, památné stromy a syenitové skály. Také dojdou až k přírodním památkám Ptáčovský kopeček a Kobylinec. V oblasti je také několik rozhleden.

Foto: OKPPCR Kraje Vysočina

Vybavení

  • Rodiny s dětmi