Doubravník

Velké rybníky byly na toku řeky Doubrava. Na hlavním pramenu jsou rybníky Doubravníček a Doubravník (rozloha 9 hektarů). Doubravník leží jižně od Hluboké za návrším Vysoké pole v nadmořské výšce asi 600 m.

Kontakt

Volné pokoje

Rybník byl vybudován asi v letech 1670–80 majiteli panství Ditrichštejny. V letech 1930–59 byl majetkem Lesního družstva Přibyslav, po jeho zestátnění jej převzalo Státní rybářství. V roce 1995 bylo Lesní družstvo obnoveno a rybník byl vrácen. V roce 2015 byla provedena rozsáhlá oprava hráze a výpustě, také byly opraveny cesty v okolí a po koruně hráze.

Otevírací doba: