Galerie na Milovské huti

České Milovy vznikly v roce 1648, kdy si zde začali dělníci z blízké železářské huti na Březinách stavět domky.

Kontakt

České Milovy 32
59202 Svratka
region Žďár nad Sázavou
49.682514, 16.088045Mapa
Volné pokoje

Od svého vzniku patřily k rychmburskému panství. V roce 1835 zde byla postavena sklářská huť. Později přibyla škola a dále pekárna, masný krám a domky pro skláře a jejich pomocníky. Užitkové i luxusní sklo se odtud vyváželo do západní a jižní Evropy, do Ameriky, Turecka a Arábie. Po padesáti letech ale osada pod Čtyřpaličatou skálou zanikla. 

  • Galerie Na Milovské huti prezentuje 1000 exponátů českého skla 17., 18. a 19. století se zřetelem na typický sortiment horáckých skláren a také nejvýznamnější inovace, které po dvakrát vynesly české sklo na světovou špičku.
  • Staré řemeslné umění je v galerii podpořeno nejmodernější technologií umělé inteligence schopné rozpoznat sklářské výrobky, nabídnout jejich popisky a také vysvětlivky základních sklářských pojmů. Galerie nabízí i obsáhlý filmový dokument mapující historii dvaceti skláren z centra Českomoravské vysočiny včetně nejproslulejší z nich, milovské hutě.
  • Foto: Koruna Vysočiny, David Štěpánek

Vybavení

  • Bezbariérový přístup

Otevírací doba:

Prohlídka na předchozí rezervaci.

Volná prohlídka je prohlídkou sklářské expozice bez průvodce. K dispozici je tablet s popisky a výkladem základních sklářských pojmů a historických souvislostí (Glaspedie). Maximální počet návštěvníků místnosti s historickou sbírkou je z bezpečnostních důvodů omezen na 7, v celé galerii na 10. Doba prohlídky je 45 min.

Vstupné
dospělí……………………..……………………150 Kč
děti 6 – 17……………………………………….100 Kč
studenti SŠ a VŠ……………………………..100 Kč
senioři 65+…………………………………….100 Kč
rodina ( 2 dospělí, až 3 děti 6-17 )…….400 Kč
děti do 6…………………………………….….zdarma
ZTP, ZTP/P ( i doprovod )…………….…zdarma
obyvatelé Křižánek a Českých Milov…zdarma