Naučná stezka Balinské údolí

Přírodní park Balinské údolí se nachází při západním okraji města Velké Meziříčí a jeho hranice sahají k obcím Oslavice, Baliny a Uhřínov.

Kontakt

Informační centrum
Radnická 29/1
59413 Velké Meziříčí
region Žďár nad Sázavou
49.353996, 15.993653Mapa
Volné pokoje
Délka trasy: 3,5 km
Časová náročnost: 2 h
Výchozí místo: u cesty Velké Meziříčí – Uhřínov
Období: léto
Počet zastavení: 12
Zaměření: flóra

Údolí meandrující říčky Balinky je cenné hlavně z krajinářského hlediska. Vysoké břehy jsou pokryty bujnou vegetací, zejména vrbami, olšemi a topoly. Na krátkých strmých svazích vystupují místy skaliska a skupiny izolovaných balvanů.

Rozmanitost prostředí se odráží i v druhové bohatosti fauny, zejména ptáku. Můžete se setkat s druhy vázanými na řeku, louku i lesní společenstvo. Nástupní místo naučné stezky je u cesty Velké Meziříčí – Uhřínov, naproti odbočce k hotelu Amerika.

U některých informačních panelů si mohou hlavně děti prověřit své znalosti z přírodovědy.
Správce stezky: Město Velké Meziříčí, Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek
Detailní informace ke stezce najdete zde.

Foto: archiv Vysočina Tourism