Naučná stezka Bažantnice

Panely naučné stezky na Třebíčsku jsou doplněny fotografiemi, obrázky i schématy. Stezka je doplněna i menšími tabulkami, které popisují lesní dřeviny a další zajímavosti.

Kontakt

Turistické informační centrum Třebíč - Národní dům
Karlovo náměstí 47
67401 Třebíč 1
region Třebíč
Volné pokoje
Délka trasy: 2 km
Časová náročnost: 1 h
Povrch/terén: pěší, cyklisti a kočárky
Období: léto, zima
Počet zastavení: 9
Zaměření: příroda

Krátká trasa začíná na okraji lesa, vlevo od silnice z Třebíče do Račerovic a pokračuje alejí památných, státem chráněných lip, za polesím Bažantnice a do lesního komplexu Dolní Bažantnice.

Na devíti zastávkách se můžete stručně seznámit s historií lesů na Třebíčsku, s funkcemi lesa v naší krajině, s problematikou hospodaření v lesích, ochranou lesa a skladbou lesních porostů. Dále se zájemci dočtou o bylinách, lesní zvěři a ostatních zástupcích živočišné říše, kteří se v dané oblasti vyskytují.
Dozví se o významu vody pro les a lesa pro koloběh vody v přírodě, o významu lesa pro člověka a vlivu člověka na les a podobně. Na jednotlivých zastávkách si můžete vyzkoušet své znalosti přírody při poznávání různých rostlin a živočichů, a svou úspěšnost si ověřit na poslední zastávce.

Foto: archiv Vysočina Tourism

Videogalerie