K Čertovu hrádku přírodním parkem Čeřínek

Trasu začneme v Kostelci, odkud se vydáme po cyklotrase 5090 směrem nahoru, podél starých opevnění Kosteleckého hrádku do obce Cejle, přes obec Hutě vystoupáme na vrchol Čeřínek (761 m n. m.). 

Kontakt

region Jihlava
Volné pokoje
Délka trasy: 27 km
Časová náročnost: 3 h
Výchozí místo: Kostelec
Cílové místo: Třešť
Období: léto
Typ kola: horské, trekové

Právě Čeřínek je dominantou stejnojmenného přírodního parku tvořeného především žulovým podložím.Odtud se vrátíme zpět až k rozcestníku, kde jsme uhýbali k vrcholu a po stejné cyklotrase dojedeme až do Dolní Hutě.

Těsně za obcí se odpojíme od cyklotrasy číslo 5090 a využijeme červenou turistickou značku, která nás zavede až k Čertovu hrádku. Jedná se o zbytky žulové skalní hradby o délce asi 50 metrů. Skály jsou protkány množstvím puklin, spár a komínů, v okolí jsou vyvinuta kamenná moře. Po prohlídce tohoto pozoruhodného místa se vrátíme k rozcestníku Čertův hrádek a pokračujeme zpět na cyklotrasu 5090.

Jedeme asi 1,5 kilometru podél Dolnohuťského potoka. Po necelých dvou kilometrech dorazíme do obce Rohozná. Tady odbočíme doleva a napojíme se tak na cyklotrasu číslo 5129 přes obec Spělov do Jezdovic. Na rozcestníku v Jezdovicích se budeme odbočením vpravo dále držet cyklotrasy 5129.

Po necelých čtyřech kilometrech tak zakončíme náš výlet v městečku Třešť. To je proslavené především betlemářstvím, které tady má už dvousetletou tradici. Židovské osídlení připomíná empírová synagoga, která má podloubí a průčelí. Stálá expozice Zaváté stopy zachycuje historii tamní židovské obce. Rovněž je tady k vidění výstava dokumentující život Franze Kafky.

Vybavení

  • Rodiny s dětmi