Naučná stezka Stražiště

Stezka v okrese Pelhřimov u Nových Vyklantic nabízí středně náročnou procházku převážně po lesních cestách.

Délka trasy: stezku tvoří samostatné na sebe nenavazující informační tabule km
Časová náročnost: 4-8 h
Výchozí místo: u silnice za obcí Nové Vyklantice
Cílové místo: nedaleko Černého rybníka
Náročnost: 2
Kontakt
Turistické informační centrum
Masarykovo náměstí 10
Pelhřimov
49.551540, 15.042223Mapa

Jediným úskalím naučné stezky Stražiště je skutečnost, že není opatřena speciálním značením. Proto jsou všechny tři informační tabule pro lepší orientaci vybaveny mapou.

Výchozí bod stezky se nachází u silnice za obcí Nové Vyklantice, kde je umístěna první informační tabule. Druhou informační tabuli nalezneme na vrcholu Stražiště, vedle kaple se studánkou z 18. století. Poslední informační tabuli potkáme nedaleko Černého rybníka, směrem k obci Bratřice.
Správce stezky: Lesy ČR, Lesní správa Pelhřimov

Foto: archiv Vysočina Tourism, Romana Nejedlá