Okolí vodní nádrže Dalešice

Výhledy na krajinu Třebíčska s Dalešickou nádržíWilsonovou skálou nebo zříceninou hradu Rabštejn nabízí padesátikilometrová cyklistická trasa.

Kontakt

Třebíčsko - moravská Vysočina
Karlovo nám. 47
67401 Třebíč 1
region Třebíč
Volné pokoje
 • 1.Dukovany
 • 2.rozcestník Nad Mohelenskou stepí
 • 3.rozhledna Babylon
 • 4.Kramolín
 • 5.Popůvky
 • 6.Hartvíkovice
 • 7.Třebenice
 • 8.Plešice
 • 9.Chroustov
 • 10.kříž
 • 11.Stropešín
 • 12.Dalešice
 • 13.rozcestník Dalešická přehrada – hráz (42 km)
 • 14.Dukovany
Délka trasy: 51 km
Časová náročnost: 4 h
Výchozí místo: Dukovany
Cílové místo: Dukovany
Povrch/terén: lesní a polní cesty, asfalt
Značení trasy: modrá, červená, žlutá
Období: léto

Na výlet vyjíždíme z Dukovan po Mlynářské a Energetické cyklotrase (pásové značení žlutá + bílá) k hrázi vodní nádrže Mohelno.

Vyjedeme nad přehradu, od rozcestníku Nad Mohelenskou stepí se vydáme po modré k rozcestí Babylon - rozhledna a odbočíme vlevo k rozhledně Babylon. Pokračujeme po cyklotrase 403, Energetická a Pivovarská do obce Kramolín, u obecního úřadu odbočíme vpravo na cyklotrasu 5108 do obce Popůvky a do Hartvíkovic.

V Hartvíkovicích můžeme navštívit Wilsonovu skálu a podívat se z výšky na Dalešickou přehradu. Pokračujeme po červené turistické značce na most přes Dalešickou přehradu. Pak vystoupáme po silnici do protějšího svahu, odbočíme vpravo na lesní cestu. Po pěti stech metrech se k červenému značení přidává trasa 5107. Dojedeme k rozcestí Žleb, odkud se dáme vlevo neznačenou cestou do Třebenic.

V Třebenicích odbočíme u autobusové zastávky vlevo, kolem obecního úřadu vyjedeme ven z obce dál po silnici III/35122 přes obce Plešice a Chroustov až do Stropešína. Doporučujeme si zajet asi 500 metrů k Dalešické přehradě na Stropešínskou vyhlídku.

Z Stropešína opět použijeme trasu 5107, která nás dovede do Dalešic. Projedeme místní pivovar, kolem kostela sv. Petra a Pavla a zámku. Dál pokračujeme stejnou cyklotrasou přes louky, pole a lesem, až se dostaneme na silnici III/39218. Odbočíme vlevo a zhruba po jednom kilometru sjezdu narazíme na rozcestí Dalešická přehrada – hráz.

Vrátíme se a po necelých tři sta metrech odbočíme vlevo na červenou turistickou značku k rozcestníku Pod Rabštejnem. Dál směrem na Rabštejn po červené zahneme vlevo, musíme však vzít kolo na rameno. Cesta vede přes potůček do krátkého (100 m), ale prudkého kopce k dalšímu rozcestníku Rabštejn – zřícenina.

Vpravo budeme pokračovat po lesní cestě do rozcestníku Vinohrádky. Do 2,5 kilometru vzdálených Dukovan se odtud držíme Pivovarské cyklotrasy

Foto: Petr Hejda, m-Ark, Ivo Svoboda, David Falat