Naučná stezka Lesopark Hrádek

Stezka je vedena po úbočí kopce Sádek se  stejnojmenným hradem a vinařstvím. Délka cca 2 km. 

Kontakt

67524 Čáslavice
region Třebíč
Volné pokoje
Délka trasy: 1,7 km
Období: léto

Začíná na křižovatce cest od Rokytnice a Starče. Zdejší polesí, které dříve sloužilo jako zámecký park, bylo v období 2010-11 zrevitalizováno. Byl upraven porost, upraveny staré cesty a pěšiny, osazen mobiliář a zpřístupněny dvě vyhlídky v bezpostředním okolí hradeb.
Na sedmi zastávkách se dozvíte něco o historii, fauně a floře a také o zdejším "broukovišti".

foto: Štěpán Dvořák