Zákoutí Havlíčkova Brodu - městský okruh

Havlíčkův Brod je starobylé město na řece Sázavě, jehož základy byly položeny před 750 lety v oblasti obdařené mnohými přírodními krásami Českomoravské vrchoviny.

Kontakt
Městské informační centrum
Havlíčkovo náměstí 57
Havlíčkův Brod
49.607849, 15.580686Mapa

Sport a relaxace za každého počasí - Městský park Budoucnost

Jeho soustava rybníků lemovaná pestrou květenou láká k příjemné procházce i posezení. V parku návštěvník nalezne kromě altánku s vyhlídkou a řady soch a bust významných osobností. Dominantou parku je kostel Nejsvětější Trojice. Stojí tam i sportovní areál Kotlina se zimním stadionem.

Mít město jako na dlani - kostel Nanebevzetí Panny Marie 

Ojedinělou vyhlídku na město a okolí vám nabídne veřejnosti přístupná věž kostela Nanebevzetí Panny Marie. Původně raně gotická stavba byla několikrát přestavěna. Součástí chrámu je mohutná čtyřboká čtyřpatrová věž s jedním z nejstarších zvonů v Čechách - Vílémem, ulitým pravděpodobně kolem roku 1335.

Cesta proti proudu času na venkov 16.století - Štáflova chalupa

Jako z pohádky se může jevit Štáflova chalupa kousek od náměstí v Havlíčkově Brodě. Uprostřed moderní zástavby se tyčí pozdně středověká roubenka. V roce 2010 byla chalupa vyhlášena národní kulturní památkou.

Havlíčkův dům - muzeum našeho předního básníka a novináře

Dům vlastnila v letech 1832 - 1880 rodina Karla Havlíčka Borovského. Pod arkýřem je umístěna pamětní deska a na průčelí Havlíčkův medailon. Karel Havlíček Borovský, rodák z nedaleké Borové. Muzeum Vysočiny nabízí stálou expozici s názvem Karel Havlíček Borovský - život a odkaz, která odhaluje jeho život.

Temná gotika a Brodská smrt - Stará radnice

Budova staré radnice je renesanční, vznikla spojením dvou gotických domů a upravená byla v 17. století. Průčelí je zakončené cimbuřím, v renesančním štítu je takzvaná Brodská smrt. Podle pověsti se jednalo o postavu zrádného hlásného Hnáta, jehož kostra byla pro výstrahu umístěna na radnici.

 Foto: Vladimír Kunc