BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE A SV. MIKULÁŠE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Navštivte srdce bývalého cisterciáckého kláštera. Bazilika ve Žďáře nad Sázavou nabízí celoroční programy, které jsou přizpůsobeny věku dětí a studentů. Jsou určeny pro mateřské, základní, střední školy a zájmové skupiny. Stálé programy se zaměřují na témata: příroda, historie, architektura, umění a život v klášteře. V bazilice bude možné během roku navštívit i programy tematické, které se budou
vztahovat k Vánocům, Velikonocům aj.

Kontakt

Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie Žďár nad Sázavou II.
Zámek 2/2
59101 Žďár nad Sázavou 1
region Žďár nad Sázavou
49.583035, 15.937610Mapa

MŠ a 1. stupeň ZŠ - S mnichy do přírody
Jak vypadala oblast Žďárska před založením kláštera? Kdo byli mniši a proč pro ně byla okolní krajina důležitá? Najdeme část přírody i v kostele? Potřebujeme i v dnešní moderní době lesy nebo rybníky? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi. Vydáme se společně prozkoumat baziliku a rajský dvůr. V závěru programu si děti vytvoří vlastní klášterní zahradu.
Délka programu: MŠ: 50 min, ZŠ: 60 min
Cena: MŠ: 30 Kč/žák, 1. stupeň ZŠ: 40 Kč/žák. Pedagogický doprovod zdarma.

2. stupeň ZŠ a SŠ - Od gotiky po baroko
Žáci se v srdci bývalého cisterciáckého kláštera seznámí s typickými znaky gotické a barokní architektury. Budou zkoumat sochy a obrazy barokních umělců. Neopomeneme vyzdvihnout významného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla a zmínit kult světců v období baroka. Studenti budou své postřehy zapisovat a zakreslovat do pracovního listu, který jim může daná historická
a umělecká období ještě více přiblížit.
Délka programu: 60 – 90 min
Cena: 50 Kč/žák. Pedagogický doprovod zdarma.

ZŠ a SŠ - Ora et labora
Pojďte s námi zjistit, jak se žilo v klášteře. V krásném prostředí baziliky se žáci dozví informace o denním režimu mnichů, vztahu k umění, k lékařství, o jejich jídelníčku nebo těžkých časech, které museli mniši překonat. Žáci zjistí, že život v klášteře rozhodně nebyla nuda a ne nadarmo se tato místa nazývala centrem vzdělanosti.
Délka programu: 60 – 90 min
Cena: 50 Kč/ žák. Pedagogický doprovod zdarma.

Dále nabízíme:
Kombinaci vzdělávacího programu pro 2. stupeň ZŠ a SŠ s prohlídkou poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře nebo prohlídkou Dolního hřbitova.
Dopolední/celodenní program ve spolupráci s Regionálním muzeem města Žďáru nad Sázavou.
Samostatnou prohlídku baziliky minor pro studenty na cca 40 min.

Foto: Koruna Vysočiny, Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše